Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica dňom 7.5.2019 8.00 hod.

Plné znenie vyhlásenia si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.