Celú výzvu týkajúcu sa orezov a výrubov drevín v blízkosti energetických zariadení si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.