Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v nasledujúcich dňoch budú niektoré rodinné domy v Hradišti pod Vrátnom bez dodávky elektrickej energie.

dňa 24.06.2024 v čase od 8:30 do 14:00 hod. HRADIŠTE POD VRÁTNOM č. 43,45,47,49,52,63,64,64/OP,65,66,68/-,69,70,70/BL,71,72,73,74,75,76,76/
ZA,77,78,79,83,257,258,260,261,306,314,315,316,317,322,329,740/4,749,796,10092
LOKA MLYN MICHALIČKOV č. 57,57/ZA,58,59,60,61,62

dňa 17.07.2024 v čase od 8:30 do 15:00 hod. HRADIŠTE POD VRÁTNOM č. 1,1/
BL,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,129/4,262,265,267,268,269,
271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,296,296/
VE,297,298,299,312,323,330,340,359,4362/30,4956/14
LOKA MLYN DOLNÝ č. 301,303,304,305,305/BL,336