Celé oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí konania o odstránení stavby "Rodinný dom č. 256 – časť hospodárska budova" si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.