Oznámenie Okresného úradu Trnava o zverejnení záznamov a vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu zaradenia lokality SKUEV3278 Brezovské Karpaty do národného zoznamu území európskeho významu vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu