Starosta obce upozorňuje občanov, že je prísne zakázané do dvora obecného úradu sypať horúci popol. Taktiež je zakázané prehadzovať akýkoľvek odpad do dvora obecného úradu cez plot alebo cez zatvorenú bránu. Odpady do dvora obecného úradu je možné nosiť len v určené dni a v určenom čase v zmysle celoročného rozpisu. Celý priestor je monitorovaný a kontrolovaný kamerovým systémom.