Vytlačiť
Návštevy: 603
Interval zberu a vývozu komunálneho odpadu s frekvenciou vývozu 26x, 13x a 16x v roku 2020
UTORKOVÉ VÝVOZY - VEĽKÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
7.1.2020 áno áno nie
21.1.2020 áno nie nie
4.2.2020 áno áno nie
18.2.2020 áno nie nie
3.3.2020 áno áno nie
17.3.2020 áno nie nie
31.3.2020 áno áno áno
14.4.2020 áno nie áno
28.4.2020 áno áno áno
12.5.2020 áno nie áno
26.5.2020 áno áno áno
9.6.2020 áno nie áno
23.6.2020 áno áno áno
7.7.2020 áno nie áno
21.7.2020 áno áno áno
4.8.2020 áno nie áno
18.8.2020 áno áno áno
1.9.2020 áno nie áno
15.9.2020 áno áno áno
29.9.2020 áno nie áno
13.10.2020 áno áno áno
27.10.2020 áno nie áno
10.11.2020 áno áno nie
24.11.2020 áno nie nie
8.12.2020 áno áno nie
22.12.2020 áno nie nie

 

ŠTVRTKOVÉ VÝVOZY - MALÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
2.1.2020 áno áno nie
16.1.2020 áno nie nie
30.1.2020 áno áno nie
13.2.2020 áno nie nie
27.2.2020 áno áno nie
12.3.2020 áno nie nie
26.3.2020 áno áno áno
9.4.2020 áno nie áno
23.4.2020 áno áno áno
7.5.2020 áno nie áno
21.5.2020 áno áno áno
4.6.2020 áno nie áno
18.6.2020 áno áno áno
2.7.2020 áno nie áno
16.7.2020 áno áno áno
30.7.2020 áno nie áno
13.8.2020 áno áno áno
27.8.2020 áno nie áno
10.9.2020 áno áno áno
24.9.2020 áno nie áno
8.10.2020 áno áno áno
22.10.2020 áno nie áno
5.11.2020 áno áno nie
19.11.2020 áno nie nie
3.12.2020 áno áno nie
17.12.2020 áno nie nie
31.12.2020 áno áno nie

 Prípadná zmena sviatkových termínov bude ohlásená vopred.