Termíny zberu veľkoobjemového, biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu (DSO) vo dvore obecného úradu v roku 2020

Druh odpadu

Dátum zberu

Čas zberu

veľkoobjemový, DSO, konáre

7.1.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

8.1.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

3.2.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

4.2.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

5.2.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

2.3.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

3.3.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

4.3.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre zrušené

6.4.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre zrušené

7.4.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre zrušené

8.4.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.5.2020 18.5.2020

14.00-18.00 12.00-19.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.5.2020 19.5.2020

14.00-18.00 12.00-19.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.5.2020 20.5.2020

14.00-18.00 12.00-19.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina zrušené

1.6.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina zrušené

2.6.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina zrušené

3.6.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.7.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.7.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

8.7.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.8.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.8.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.8.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.9.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

8.9.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

9.9.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

5.10.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

6.10.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

7.10.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

2.11.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

3.11.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

4.11.2020

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

1.12.2020

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

2.12.2020

14.00-18.00

Veľkoobjemový odpad (napr. postele, matrace, dvere, okná, nábytok...) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera bezplatne.

DSO (betón, lepenka, obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť, strešná krytina, tehly, tehlová drvina, tvárnice, umakart, výkopová zemina) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera špeciálne na to určeného v malom množstve bezplatne.

Väčšie množstvá odpadu je možné odviezť na skládku do Jablonice za poplatok, do zberného dvora v Senici za poplatok alebo si objednať kontajner z Technických služieb Senica za poplatok.

Biologicky rozložiteľný odpad = tráva, burina, konáre sa umiestňuje na zem – na miesto na to určené vo dvore obecného úradu bezplatne.

Je prísne zakázané do dvora obecného úradu do veľkoobjemových kontajnerov alebo na zem umiestňovať plasty, kovy, sklo, papier, nebezpečný a elektronický odpad, jedlé oleje, šatstvo! Tieto sa zbierajú tak, ako doteraz, na jar a na jeseň, termíny zberu budú vopred vyhlásené. Separovaný odpad (plasty, kovy, sklo, jedlé oleje...) sa zbierajú mesačne po obci podľa rozpisu. Pneumatiky sa zbierajú v pneuservisoch.