Termíny zberu veľkoobjemového, biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu (DSO) vo dvore obecného úradu v roku 2021

Druh odpadu

Dátum zberu

Čas zberu

veľkoobjemový, DSO, konáre

ZRUŠENÉ

4.1.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

ZRUŠENÉ

5.1.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

ZRUŠENÉ 13.1.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

1.2.2021

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

2.2.2021

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

3.2.2021

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

1.3.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

2.3.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

3.3.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

6.4.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

7.4.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.5.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.5.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.5.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

31.5.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

1.6.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

2.6.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.7.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.7.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

2.8.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.8.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.8.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.9.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.9.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

8.9.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

4.10.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

5.10.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

6.10.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

2.11.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

3.11.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

6.12.2021

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

7.12.2021

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

8.12.2021

14.00-18.00

Veľkoobjemový odpad (napr. postele, matrace, dvere, okná, nábytok...) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera bezplatne.

DSO (betón, lepenka, obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť, strešná krytina, tehly, tehlová drvina, tvárnice, umakart, výkopová zemina) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera špeciálne na to určeného v malom množstve bezplatne.

Väčšie množstvá odpadu je možné odviezť na skládku do Jablonice za poplatok, do zberného dvora v Senici za poplatok alebo si objednať kontajner z Technických služieb Senica za poplatok.

Biologicky rozložiteľný odpad = tráva, burina, konáre sa umiestňuje na zem – na miesto na to určené vo dvore obecného úradu bezplatne.

Je prísne zakázané do dvora obecného úradu do veľkoobjemových kontajnerov alebo na zem umiestňovať plasty, kovy, sklo, papier, nebezpečný a elektronický odpad, jedlé oleje, šatstvo! Tieto sa zbierajú tak, ako doteraz, na jar a na jeseň, termíny zberu budú vopred vyhlásené. Separovaný odpad (plasty, kovy, sklo, jedlé oleje...) sa zbierajú mesačne po obci podľa rozpisu. Pneumatiky sa zbierajú v pneuservisoch.