Interval zberu a vývozu komunálneho odpadu s frekvenciou vývozu 26x, 13x a 16x v roku 2021
UTORKOVÉ VÝVOZY - VEĽKÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
5.1.2021 áno áno nie
19.1.2021 áno nie nie
2.2.2021 áno áno nie
16.2.2021 áno nie nie
2.3.2021 áno áno nie
16.3.2021 áno nie nie
30.3.2021 áno áno áno
13.4.2021 áno nie áno
27.4.2021 áno áno áno
11.5.2021 áno nie áno
25.5.2021 áno áno áno
8.6.2021 áno nie áno
22.6.2021 áno áno áno
6.7.2021 áno nie áno
20.7.2021 áno áno áno
3.8.2021 áno nie áno
17.8.2021 áno áno áno
31.8.2021 áno nie áno
14.9.2021 áno áno áno
28.9.2021 áno nie áno
12.10.2021 áno áno áno
26.10.2021 áno nie áno
9.11.2021 áno áno nie
23.11.2021 áno nie nie
7.12.2021 áno áno nie
21.12.2021 áno nie nie

 

ŠTVRTKOVÉ VÝVOZY - MALÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
14.1.2021 áno nie nie
28.1.2021 áno áno nie
11.2.2021 áno nie nie
25.2.2021 áno áno nie
11.3.2021 áno nie nie
25.3.2021 áno áno áno
8.4.2021 áno nie áno
22.4.2021 áno áno áno
6.5.2021 áno nie áno
20.5.2021 áno áno áno
3.6.2021 áno nie áno
17.6.2021 áno áno áno
1.7.2021 áno nie áno
15.7.2021 áno áno áno
29.7.2021 áno nie áno
12.8.2021 áno áno áno
26.8.2021 áno nie áno
9.9.2021 áno áno áno
23.9.2021 áno nie áno
7.10.2021 áno áno áno
21.10.2021 áno nie áno
4.11.2021 áno áno nie
18.11.2021 áno nie nie
2.12.2021 áno áno nie
16.12.2021 áno nie nie
30.12.2021 áno áno nie

 Prípadná zmena sviatkových termínov bude ohlásená vopred.