Technické služby Senica oznamujú občanom, že zber nebezpečného odpadu sa uskutoční v obci Hradište pod Vrátnom spred domov vo štvrtok 18.11.2021 od 6.00 hod.

Zber  bude vykonaný zamestnancami Technických služieb v určenom termíne.

Čas zberu od 6.00 hod. Z tohto dôvodu je potrebné aby odpady boli vyložené do 6.00 hodiny, inak nemôžme zaručiť, že budú odvezené. Nebezpečné odpady  občania vyložia pred  svoj dom, na  miesto, čo najbližšie k miestnej komunikácii, aby odpad bol čo najdostupnejší. (tak, ako pri vývoze triedeného odpadu) Pri bytových domoch občania vyložia nebezpečné odpady ku stojiskám kontajnerov. Nádoby s odpadmi musia byť zabezpečené a uzavreté, inak nebudú odvezené.      

 Zberané nebezpečné odpady:

– elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky, rádiá, videá, iné spotrebiče...)

– olovené batérie, akumulátory, monočlánky

– žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť

– odpadové oleje

– odpadové farby, laky, obaly z nich