Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 18. apríl 2021

Liturgický kalendár:

18. apríl: 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

23. apríl: Sv. Vojtech, biskup a mučeník

24. apríl: Sv. Juraj, mučeník

25. apríl: 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Dobrého Pastiera

Tento týždeň budú sv. omše:

V utorok, 20. apríla o 17.00 h.: + Zuzana Kubánová a manžel Martin

V stredu, 21. apríla o 14.30 h.: + Ladislav Ferenčík – pohrebná sv. omša

V sobotu, 24. apríla o 18.00 h.: Za farníkov

V nedeľu, 25. apríla o 9.30 h.: + manželia Barcajoví

  • Nakoľko od 19. apríla už sú povolené verejné sväté omše (s obmedzenou kapacitou veriacich v kostole), zatiaľ bude prerušené vysielanie on-line sv. omší z Jablonice. V Hradišti v kostole bude možné byť na nedeľnej svätej omši aj vonku, kde je vonkajší reproduktor.
  • Začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Budúcu nedeľu Dobrého Pastiera bude zbierka na kňazský seminár. Ďakujem vopred všetkým, ktorí prispejete na výchovu a prípravu nových kňazov.
  • Prosím o upratanie kostola veriacich z domov od č. 271 po č. 290.
  • Budeme vďační za Vašu finančnú pomoc, ktorú je možné urobiť prevodom na farský účet. Číslo farského účtu je: SK80 0900 0000 0051 7325 3391.

Roman Stachovič – správca farnosti Hradište pod Vrátnom

                                                                Tel. 0908492470