Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 22. január 2023

Liturgický kalendár:
22. január (NEDEĽA) 3. nedeľa v roku A (nedeľa Božieho slova)
25. január (STREDA) Obrátenie sv. apoštola Pavla, sviatok
28. január (SOBOTA) féria
29. január (NEDEĽA) 4. nedeľa v roku A

Rozpis svätých omší a úmyslov:
V nedeľu, 22. januára o 9.30 h.: +Katarína Štefíková (rod. Sekáčová), manžel Jozef a ich rodičia
V stredu, 25. januára o 17.00 h.: + Mária Sekáčová a manžel Viktor, rodičia z oboch strán a súrodenci
V sobotu, 28. januára o 17.00 h.: + Mária Chovancová (nedožitých 80 rokov) a rodičia
V nedeľu, 29. januára o 9.30 h.: + Jozefína Michaličková, manžel Ján a dcéra Iveta
- Poprosím o upratanie kostola farníkov z domov od č. 231 až 255.

Vdp. Peter Kizek 0902 234 086, správca farnosti