Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 19. september 2021

Liturgický kalendár:

  1. september: 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  2. september: Svätí kórejskí mučeníci
  3. september: Svätý Matúš, apoštol a evanjelista

23. september: Svätý Pio z Pietrelciny, kňaz

26. september: 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Rozpis sv. omší a úmyslov:

Vo stredu, 22. septembra o 18.00 h.: + Mária Kršteníková – 30-dňová

V sobotu, 25. septembra o 18.00 h.: + Viliam Filo a jeho rodičia

V nedeľu, 26. septembra o 9.30 h.: + Severín Furko a rodičia

  • Prosím o upratanie kostola veriacich z domov od č. 91 až 105.
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa podelili so svojou úrodou a pripravili výzdobu na požehnanie novej úrody.
  • Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.
  • Budúcu nedeľu podľa priania Svätého Otca naši otcovia biskupi vyhlásili zbierku pre chudobných na Kube.
  • Vo štvrtok 23. 9. bude v Jablonici pohreb pani Jarmily Ondruškovej, rod. Vulganovej, ktorý začne svätou omšou o 13.15 v kostole.

• Budúcu nedeľu počas svätej omše bude požehnaná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá bude putovať po našich rodinách. Ešte stále je možné prihlásiť sa, vzadu je papier na zapísanie.

Roman Stachovič – správca farnosti Hradište pod Vrátnom, Tel. 0908492470