Vytlačiť
Návštevy: 1611

Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 16. máj 2021

Liturgický kalendár:

16. máj: 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

23. máj: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE

Tento týždeň budú sv. omše:

V stredu, 19. mája o 18.00 h.: + Ladislav Štefík – 30-dňová

V sobotu, 22. mája o 18.00 h.: + rodičia Viktor a Mária Sekáčoví a rodičia z oboch strán

V nedeľu, 23. mája o 11.00 h.: + Marta Kubánová – 1. výročie

Roman Stachovič – správca farnosti Hradište pod Vrátnom, Tel. 0908492470