Výroba pružín a výrobkov z drôtu.

Miloš Filo – FEDA
Hradište pod Vrátnom č. 182
906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO: 37769871

Č.tel.: 034 / 6581 385
Mobil: 0905 / 970 917