Zoznam predpokladaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Hradište pod Vrátnom v roku 2023

V roku 2023 sa predpokladajú nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia (dátumy podujatí sú len predbežné a vzhľadom na aktuálnu situáciu sa môžu meniť!).

Dátum

Názov

Miesto

Organizátor

11.2.2023

Detský karneval

sála KD

ZŠ s MŠ

18.3.2023

Čistý chotár – upratovanie obce

obec

obec+organizácie

22.4.2023

Valné zhromaždenie Poz. spoločenstva - Urbár

sála KD

PS - Urbár

30.4.2023

Stavanie mája

pred KD

obec+DH+DHZ

13.5.2023

JDS petangový turnaj

dvor KD

JDS

20.5.2023

Púť hasičov

Bazilika Šaštín-Stráže

DHZ

20.5.2023 17.6.2023

50. výročie PZ Hradište - Osuské

dvor KD

PZ

21.5.2023 9:00

1. sv. prijímanie

Kostol sv. Martina

RK Cirkev

2.6.2023

Sprievod svetla ku kaplnke Najsvätejšej Trojice so sv. omšou obec, kaplnka RK Cirkev

3.6.2023

MDD

ihrisko TJ

ZŠ s MŠ

4.6.2023

Sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

kaplnka

RK Cirkev

10.6.2023

Vrátnofest - festival folku a country  dvor KD

obec + ZŠ s MŠ +

TJ + DHZ

18.6.2023

Sv. omša - Božské Srdce Ježišovo

námestie obce RK Cirkev

24.6.2023

Hasičský kotlík

dvor KD

DHZ

15.7.2023

130. výročie DHZ

dvor KD

DHZ

júl/august 2023

Kultúrne soboty / letné kiná

žel. stanica

OZ Haradicha

20.8.2023

Prehliadka dychových hudieb

dvor KD

DH+obec

9.9.2023

Hradišské vábenie

žel. stanica

OZ Haradicha

15.10.2023 Stretnutie jubilantov, rodákov a úcta k starším sála KD obec+ZŠ s MŠ+JDS+DH

11.11.2023

Pietna spomienka na obete vojen

Pomník padlých

obec+JDS+ZŠ s MŠ

11.11.2023

Hodová zábava

sála KD

TJ

12.11.2023

Hodová sv. omša

Kostol sv. Martina

RK Cirkev

2.12.2023

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

dvor KD

TJ

3.12.2023

Adventná beseda

zasadačka OcÚ

obec

9.12.2023

Vianočná tržnica s Mikulášom

sála KD

ZŠ s MŠ

31.12.2023

Turistická vychádzka na Dobrú Vodu

lesná cesta

JDS