V nedeľu 19.augusta 2012 sa v obci Hradište pod Vrátnom konali oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Hlavný program sa začal v poobedňajších hodinách pred obecným úradom gala vystúpením čestnej stráže prezidenta republiky. Vyše tridsať vojakov predviedlo ukážku sebaobrany aj simulovaného útoku.

Nasledoval krojovaný sprievod do dvora kultúrneho domu, kde program pokračoval slávnostnou časťou. Na úvod odznela báseň od tunajšieho rodáka nadrealistického autora Jána Raka. Starosta obce privítal hlavy okolitých obcí, zástupcov samosprávy a štátnej správy. V prejave vyzdvihol kultúru a tradície našich predkov, ktoré treba interpretovať moderným spôsobom v súčasnej dobe. Svoje umenie predviedli malí tanečníci a pásmom ľudových piesní pohladili duše prítomných miestne deti.
Slávnostný program zakončilo oceňovanie významných osobností obce. Obecné zastupiteľstvo udelilo čestné občianstvo rodáčke známej slovenskej herečke a divadelníčke Zite Furkovej za rozvoj kultúry, obecné vyznamenanie za rozvoj hasičstva Jánovi Chovancovi, kapelníkovi miestnej dychovky Ing. Jozefovi Kerecmanovi za rozvoj kultúry a predsedovi futbalového klubu Stanislavovi Sopúchovi za rozvoj športu. Pri tejto príležitosti odovzdala Jánovi Chovancovi pamätnú medailu aj krajská predsedníčka Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pani Marta Hurbanisová.
Dve ceny boli udelené in memoriam. Za šírenie dobrého mena obce v oblasti výtvarníctva bol vyznamenaný akademický maliar Marián Velba a za rozvoj demokracie posledný demokratický primátor mesta Bratislava v roku 1948 JUDr. Martin Kubán. Cenu odovzdal predseda Konfederácie politických väzňov Anton Srholec, ktorý v príhovore vyzdvihol politickú nezávislosť oceneného. Do neskorých nočných hodín skalných účastníkov zabávala dychová hudba Hradišťanka a hudobná skupina Reflex.
Po celý deň prebiehali aj sprievodné podujatia – výstava obrazov akad.maliara Mariána Velbu, výstava bonsajov a kameňov pod názvom „Príroda okolo nás“ a ukážka ľudových remesiel pod názvom „Tradícia v modernej dobe“. Návštevníci mali možnosť pozrieť si tradičnú slovenskú izbu, ľudové výšivky, kraslice, korálky, keramiku, rezbárske práce, výrobu povrazov, ale aj historické fotografie. Ukážku techniky predviedol Dobrovoľný hasičský zbor a pre deti bolo pripravené maľovanie na tvár.
Solidaritu so zadlženou obcou prejavili miestne gazdinky napečením chutných koláčov od výmyslu sveta, ktoré mohli účastníci celé letné slnečné poobedie ochutnávať. Každá pekárka bola ocenená symbolickou vareškou. Obyvatelia Hradišťa pod Vrátnom preukázali, že sú hrdí na svoju obec, jej prekrásnu prírodu, bohatú históriu a vedia sa zjednotiť, ak ide o spoločnú vec.

Fotografie z osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci si môžete pozrieť tu.
Jedná sa len o fotogalériu, fotky nie sú určené na objednávanie!

Fotografie z osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci si môžete objednať tu.

Poďakovanie sponzorom a spoluorganizátorom

Trnavský samosprávny kraj
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Hradište pod Vrátnom
Roľnícke družstvo Vrátno Hradište pod Vrátnom
Bytservis UM Senica
Ing. Peter Michalička, Hradište pod Vrátnom
Mikuláš Dzurinda
COOP Jednota
Miroslav Harasník
Lekáreň Herbária Brezová pod Bradlom
Geodetika Senica
DM Drogéria Senica
Okresná rada SMERu-SD
Hološka, s.r.o. – Stanislav Hološka, Hradište pod Vrátnom

Miestne organizácie a fyzické osoby, ktoré sa rôznym spôsobom zapojili do príprav a realizácie programu:

Poľovnícke združenie Hradište-Osuské
DH Hradišťanka
TJ Družstevník Hradište
Dobrovoľný hasičský zbor
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
Mgr. Milan Zelenka so skupinou Country Tip
František Beleš s tanečnou partnerkou Anetkou
Ing. Katarína Krištofová, Ing. Elena Jančeková, Katka Žembéryová a deti účinkujúce v programe
hudobná skupina Reflex
Ing. Juraj Piroha
rodina Špilková a Kvetanová
Ivan Hmirák s manželkou Mgr. Brigitou Hmirákovou
Viliam Ferenčík
Andrea Filová
Pavol Gregor
Jarka Konrádová
Ing. Viliam Kováč s manželkou Mgr. Auréliou Kováčovou
Lívia Kováčová
Irena Michaličková
Lucia Nižnánska
Vladimír Sekáč
Ján Svatík
Milan Zelenka ml.

A v neposlednom rade poďakovanie patrí všetkým krojovancom a gazdinkám, ktoré pripravili sladké prekvapenie v podobe koláčov.
Ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o priebeh osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci a neboli spomenutí v tomto zozname.