• Erb obce
  • Erb obce so Svätým Martinom
  • Pečať obce Hradište pod Vrátnom
  • Vlajka obce

Erb obce
Erb obce so Svätým Martinom
Pečať obce Hradište pod Vrátnom
Vlajka obce