Predkladáme vám oznámenie o výnose verejnej zbierky na šatne TJ.

Celé vyúčtovanie verejnej zbierky na opravu budovy šatní TJ v obci Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

Potvrdenie o správnosti vyúčtovania verejnej zbierky na opravu budovy šatní TJ v obci Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.