Povolenie stavby pre stavebníka stavby "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn".
Navrhovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
Stavebné objekty: SO 01, SO 02, SO 04.
Stavebné objekty: SO 03.

Celé znenie vyhlášky Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Senica č. OU-SE-OSZP/2013/17 zo dňa 14.11.2013 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Celé znenie vyhlášky Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Senica č. OU-SE-OSZP/2013/18 zo dňa 14.11.2013 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.