Celú výzvu na predkladanie cenových ponúk na obstaranie zákazky "Dodávka a montáž detského ihriska" si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

Prílohy k zákazke (Výkaz výmer, Projektová dokumentácia, Návrh na plnenie kritéria, Zmluva o dielo-návrh) si môžte stiahnuť vo formáte ZIP TU.