Leták z tímu prevencie kriminality vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.