V nedeľu 28. októbra 2012 sa v poobedňajších hodinách uskutočnilo stretnutie jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 60, 70, 80, 90 a viac rokov.

Na úvod starosta obce privítal prítomných, minútou ticha si všetci uctili pamiatku jubilantov, ktorí sa svojho jubilea nedožili. Nasledovali gratulácie prítomným jubilantom a ocenenie kvetom a drobným darčekom. Deti zo základnej a materskej školy okrem toho, že vyzdobili sálu v jesennom štýle, predviedli krátke recitačné a spevácke pásmo.
Celé poobedie spríjemnila svojim vystúpením Dychová hudba Hradišťanka.
Rodičia detí ZŠ s MŠ napiekli na ochutnávku výborné koláče.
Sprievodným podujatím bola výstava jesnného ovocia a zeleniny pod názvom "Dary zeme".

Fotografie si môžete objednať na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom počas úradných hodín alebo cez internet tu

Objednávka fotografií - formulár

Vzorová objednávka fotografií

 

Poďakovanie spoluorganizátorom a sponzorom:
ZŠ s MŠ Hradište pod Vrátnom, poslanci OZ, DH Hradišťanka, vdp. Jozef Ščepko

Galériu fotografií z podujatia si môžete pozrieť tu.