Obecný úrad upozorňuje občanov, že do 1100 litrových nádob kontajnerov rozmiestnených po obci je možné umiestňovať len komunálny odpad, je prísne zakázané do týchto kontajnerov sypať plasty, sklo a biologický odpad, ako je pokosená tráva, konáre, lístie atď. Na plasty a sklo používajte príslušné vrecia pre separovaný zber odpadu.