Zástupca starostu oznamuje, že bolo spustené verejné bezdrôtové pripojenie do internetu prostredníctvom wi-fi bezplatne v budove obecného úradu a v jej bezprostrednom okolí. Sieť je identifikovaná pod názvom Obec Hradiste. Je možné ju využívať prostredníctvom vlastných zariadení – notebooky, mobily 24 hodín denne.

V Hradišti pod Vrátnom 19.9.2011

Ing. Lukáš Piroha
zástupca starostu Obce
Hradište pod Vrátnom