Zápisnicu okrskovej volebnej komisie v Hradišti pod Vrátnom z Volieb do Európskeho parlamentu si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.