ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 26.8.2022 v zasadačke Obecného úradu.

 

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko hlavného kontrolóra k prevereniu podmienok na prijatie úveru vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k 3. úprave rozpočtu na rok 2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválenú 3. úpravu rozpočtu na rok 2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 - 2030 - Priority rozvoja sociálnych služieb vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Zhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu