ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 25.11.2016 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k poslednej úprave rozpočtu na rok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválenú poslednú úpravu programového rozpočtu na rok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválený rozpočet na rok 2017 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválený Dodatok č. 1 k programu rozvoja obce 2015-2020 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici -  Zhodnotenie roka 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Schválené všeobecne záväzné nariadenia nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA/VZN-platné.