ZÁPISNICA
z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 30.11.2018 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu