ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 23.8.2019 v zasadačke Obecného úradu.

 

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu 2. úpravy rozpočtu na rok 2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Druhá úprava rozpočtu na rok 2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - verejnú vyhlášku - Voľba hlavného kontrolóra obce vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu