ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 27.8.2021 v zasadačke Obecného úradu.

 

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko hlavného kontrolóra k prevereniu podmienok na prijatie kapitálového úveru vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k 2. úprave rozpočtu na rok 2021 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválenú 2. úpravu rozpočtu na rok 2021 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2021 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu