Výsledky volieb v obci Hradište pod Vrátnom do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 15.11.2014

Miestna volebná komisia v Hradišti pod Vrátnom pre voľby do orgánov samosprávy obcí oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce Hradište pod Vrátnom zo dňa 15.11.2014.

Z celkového počtu voličov 545 hlasovalo 308 voličov, ktorí odovzdali pre voľby do obecného zastupiteľstva 297 platných hlasovacích lístkov a pre voľby starostu 290 platných hlasovacích lístkov.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Stanislav Sopúch, 230 hlasov
2. Zdenko Gregor, 225 hlasov
3. Mgr. Martin Masár, 205 hlasov
4. Peter Vulgan, 200 hlasov
5. Elena Mrázová, 194 hlasov
6. Vladimír Dudák, 183 hlasov
7. Daniel Masár, 171 hlasov

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Mgr. Jozef Nosko, 136 hlasov

Za starostu obce Hradište pod Vrátnom bol zvolený
Ing. Lukáš Piroha s počtom hlasov 190,
Mgr. Jozef Nosko získal 100 hlasov.

 

Mária Masárová, predseda MVK