Obec Hradište pod Vrátnom určuje pre predvolebnú kampaň pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 použitie masovo-komunikačných prostriedkov za nasledovných podmienok.

Miesto na volebné plagáty je informačná tabuľa obce vpravo pred vchodom do budovy obecného úradu a dve drevené tabule pri budove obecného úradu. Plagáty treba doručiť poštou alebo osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie na obecný úrad v úradných hodinách. Plagáty budú zverejňované na týchto miestach bezplatne.
Prezentácia jednotlivých kandidátov prostredníctvom miestneho rozhlasu je možná každý pracovný deň v čase od 16.00 do 17.00 hod. v zákonom stanovenom období predvolebnej kampane. Výšku poplatku za hlásenie upravuje VZN č. 38/2013. Predvolebné šoty treba doručiť na CD nosiči poštou alebo osobne v úradných hodinách zapisovateľke miestnej volebnej komisie.
Prezentácia jednotlivých kandidátov na internetovej stránke obce z technických príčin nie je možná.
Na predvolebné stretnutia s občanmi majú jednotliví kandidáti k dispozícii zasadaciu miestnosť v budove obecného úradu a sálu kultúrneho domu. Poplatky za nájom priestorov sú uvedené vo VZN č. 38/2013. Termín prenájmu treba vopred dohodnúť na obecnom úrade.