ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Hradište pod Vrátnom

Obec Hradište pod Vrátnom uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1.

Viliam Krištof, Ing., 47 r., príslušník finančnej správy, nezávislý kandidát

2.

Lukáš Piroha, Ing., 41 r., starosta, nezávislý kandidát

V

Hradišti pod Vrátnom

Dátum:

14.9.2022

Mária Masárová

Predseda MVK

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného  zastupiteľstva

v Hradišti pod Vrátnom.

Obec Hradište pod Vrátnom  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného   zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1.

Zdenko Gregor, 55 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

2.

Anton Chovanec, 53 r., robotník, nezávislý kandidát

3.

Jakub Konrád, 28 r., stolár, nezávislý kandidát

4.

Stanislav Leška, 45 r., živnostník, nezávislý kandidát

5.

Daniel Masár, 45 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

6.

Martin Masár, Mgr., 39 r., zamestnanec v štátnej službe, nezávislý kandidát

7.

Patrik Rak, 34 r., technik, nezávislý kandidát

8.

Stanislav Sopúch, 72 r., dôchodca, nezávislý kandidát

9.

Peter Tichý, 28 r., predajca, nezávislý kandidát

10.

Katarína Žemberyová, 44 r., kvetinárka, nezávislá kandidátka

 Vo volebnom obvode sa volí ......5...... poslancov.

V

Hradišti pod Vrátnom

Dátum:

14.9.2022

Mária Masárová

Predseda MVK

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.