Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča s ohľadom na chrípkovú sezónu a proti zamedzeniu šírenia COVID-19 pred vstupom do volebnej miestnosti si dezinfikovať ruky a do volebnej miestnosti vstupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami, najlepšie respirátorom. Ďalej odporúča použiť vlastné písacie potreby.

Vo volebnej miestnosti sa treba preukazovať platným občianskym preukazom!