Výsledky volieb v obci Hradište pod Vrátnom do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 29.10.2022

Miestna volebná komisia v Hradišti pod Vrátnom pre voľby do orgánov samosprávy obcí oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce Hradište pod Vrátnom zo dňa 29.10.2022.

Z celkového počtu voličov 559 hlasovalo 303 voličov, ktorí odovzdali pre voľby do obecného zastupiteľstva 298 platných hlasovacích lístkov a pre voľby starostu 296 platných hlasovacích lístkov.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Stanislav Leška, 189 hlasov
2. Mgr. Martin Masár, 189 hlasov
3. Daniel Masár, 148 hlasov
4. Stanislav Sopúch, 144 hlasov
5. Anton Chovanec, 142 hlasov

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení:

1. Zdenko Gregor, 138 hlasov
2. Patrik Rak, 120 hlasov
3. Katarína Žemberyová, 100 hlasov
4. Jakub Konrád, 95 hlasov
5. Peter Tichý, 89 hlasov

Za starostu obce Hradište pod Vrátnom bol zvolený
Ing. Lukáš Piroha s počtom hlasov 170,
Ing. Viliam Krištof získal 126 hlasov.

Mária Masárová, predseda MVK