Celé znenie Dodatku č. 2 k VZN č. 38/2013 o iných poplatkoch si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.