ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 31.5.2024 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2023 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Záverečný účet za rok 2023 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu