ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 11.10.2019 v zasadačke Obecného úradu.

 

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k prijatiu úveru vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu 3. úpravy rozpočtu na rok 2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Tretia úprava rozpočtu na rok 2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019 - časť základná škola vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019 - časť materská škola vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu